IndlæserVent venligst…
Indlæser
159 , 20 kr.
199 , 00 kr.
Didaktik. Praktikbog 1 til læreruddannelsen

Didaktik. Praktikbog 1 til læreruddannelsen

Denne bog har fokus på didaktik – det vil sige på, hvordan man som lærer med gode begrundelser kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og læring. Forfatterne gør rede for, hvordan man konkret kan arbejde med planer, formål og mål i undervisningen, med undervisningsdifferentiering, feedback på læreprocesser, formativ og summativ evaluering, observationer og analyse af undervisning samt lærernes teamsamarbejde herom.

Praktikken udgør et særligt læringsrum i læreruddannelsen. Samspillet mellem studerende, praktiklærere og undervisere giver den studerende en unik mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige i undervisningspraksis og samvær med elever, forældre og kolleger i skolen. Bogen giver den studerende og praktikvejlederen et fælles sprog og afsæt for de refleksioner og den træning, netop praktikken giver mulighed for. Alt sammen med henblik på at uddanne lærere, der på professionel vis kan håndtere den unikke, komplekse og ofte dilemmafyldte praksis, hvor solid viden, veludviklede færdigheder og erfaringsbaserede skøn er hverdag.

Didaktik. Praktikbog 1 indgår i en serie på tre bøger, der er rettet mod kompetencemålene i læreruddannelsens praktikforløb. Praktikbog 2 har fokus på klasseledelse, og Praktikbog 3 har fokus på relationsarbejde. Serien er redigeret af Elsebeth Jensen, Ole Løw og Else Skibsted.

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
104 sider
Udg. dato:
30. jan. 2015

ISBN:
9788750044727
Forlag: Akademisk Redaktør: Lene Kamuk
199 , 00 kr.
159 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms
  [...] betyder bogens struktur og beskrivelserne i kapitlerne, at der bliver introduceret let men grundigt til begrebet didaktik i forhold til den enkelte elev. Bogens argumenter er velunderbyggede, konkrete og relevante. Bogen vil være absolut relevant for studerende på både læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, når de skal introduceres for grundlæggende didaktiske begreber.
  Specialpædagogik
  Feltgruppe
   Bøgerne fremstår meget overskuelige, og da man på læreruddannelsen har meget litteratur, man skal igennem, er det dejligt, at hvert hovedafsnit er afsluttet med en liste med forslag til uddybende læsning om emnet. For studerende på læreruddannelsen vil de være fine at bruge, når praktikforløb skal forberedes. Tingene er beskrevet kort og præcist, så når bøgerne er læst, kan de med fordel bruges som opslagsværk.
   Læsepædagogen
   Feltgruppe