Globalisering

Globalisering

Globalisering kan skabe vækstmuligheder. Blandt andet økonomiske forhold bliver mindre nationalt bestemte og det at globalisere kan gøre, at f.eks inden for kommmunikation, at mange flere får adgang til oplysninger, som ikke var tilgængelige for alle før. Vi bliver også påvirkede af og skal forholde os til mange flere ting end før. 
Globaliseringen har også betydet at mange danske jobs flytter til udlandet, hvor ikke mindst lønnen er lavere. Dette stiller større krav til den danske arbejdsstyrke, som skal leve af at sælge viden i fremtiden.
For flere eksempler på hvad globaliseringen kan gøre, så er der mange flere i bøgerne En verden i vækst  samt Superclass , hvor du finder viden om den globale magtelite. Med andre ord er det folk, som regeringer, medier og de største virksomheder.