IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

/
160 , 00 kr.
200 , 00 kr.
Gensidighedens pædagogik

Gensidighedens pædagogik

Gensidighedens pædagogik giver lærere og andre professionelle byggesten til en relationel og dialogisk tilgang til undervisning, læring, udvikling og dannelse. Med afsæt i Bruners forståelse af sociale relationer kommer bogen rundt om fire vigtige perspektiver:

 1. Lærer-elev-relationen – interaktion, positionering, deltagelsesmåder, kommunikation og forskellige undervisnings- og læringssituationer

2. Skoleklassens rum – gensidig afhængighed og forbundethed og intersubjektiv orientering

3. Narrativer og meningsskabelse – narrative grundbegreber, skolelivets narrativer, intentionalitet og mening

4. Dialog og deltagende interaktion – dialogorientering, dialogiske klasserum, kontrast, spørgsmål og metakognition 

 Bogen er en inspirerende opfordring til at skabe fællesskaber, som er relevante og meningsfulde, og som indbyder til deling af synspunkter. Den inviterer studerende, lærere, skolepædagoger og andre professionelle til at reflektere over den indflydelse, de har på børns og elevers læring, udvikling, dannelse og trivsel.

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
Udg. dato:
12. apr. 2018

ISBN:
9788726003628
Forlag: Akademisk
200 , 00 kr.
160 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms