CSR strategi

CSR strategi

Firmaer, og især store foretagender, har spiller en stor rolle i de omkringliggende samfund. Enron, BP og Nike er eksempler på firmaer som har lidt store tab takket være en fejlende CSR strategi. Derfor har CSR vokset sig til en betydningsfuld del af firmapolitikken. Den rette CSR strategi kan opbygge og opretholde positive forhold med et firmas stakeholders, generere positive brand associationer, samt skabe økonomisk vækst.

Der findes to typer CSR strategier, den defensive og den offensive. En defensiv CSR strategi er karakteriseret af CSR initiativer på et minimum etisk niveau. Dvs. et firma med en defensiv CSR strategi fokuserer på initiativer fokuseret på at efterleve offentlighedens etiske forventninger. Firmaets etiske retningslinjer stræber efter at følge skrevne og uskrevne love, så firmaet ikke lider tab som følge af uetisk adfærd. En offensiv CSR strategi er fokuseret på at bruge CSR til at styrke et firmas markedsposition. Offensive CSR strategier er ofte karakteriseret af filantropiske initiativer, hvormed firmaer gør mere for samfundet end offentligheden forventer. Offensive CSR strategier er i dag et almindeligt fænomen i virksomheder.

Der findes en lang række anbefalinger, hvad angår den bedste tilgangsmåde til at udarbejde en CSR strategi. En anbefaling er blandt andet at integrere CSR i et firmas overordnede strategi og at finde den rette kommunikationsstrategi. På den måde undgår man det frygtede self-promoters paradox, som gør folk mistænkelige overfor et skjult motiv. CSR’s popularitet har gjort offentligheden kritisk. Derfor skal ens CSR strategi være gennemarbejdet og tro mod firmaets værdier.

At fastlægge den rette CSR strategi kan være en jungle. Men heldigvis findes der en lang række litteratur om emnet, som kan hjælpe dig til at forstå, hvad det er du går ind til. Læs mere om CSR strategi og CSR generelt i nedenfor nævnte bøger.

Læs mere om vores CSR bøger og bestil online ved at klikke på følgende links:

• CSR
• CSR Ledelse 
• Forretning eller ansvar