HR uddannelse og HR ledelse

HR uddannelse og HR ledelse

Virksomhedens vigtigste ressource er dens medarbejdere. HR er et område som er konstant udvikling og har mange facetter. Det kræver derfor viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse og personaleredskaber. 

En uddannelse inden for HR, kan være mange ting. Det kan være områderne rekruttering, barsel og fravær og opsigelse, løn og kompensation, konflikter, personalejura og medarbejdersamtaler samt arbejdsmiljø. Alle er områder som kan bruges som konkurrenceparameter, især ved tiltrækningen / fastholdelsen af nye og fremtidige medarbejdere