Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse

Du kan med de relevante ledelsesværktøjer styrke dine medarbejderes udviklingsmuligheder, der tager udgangspunkt i såvel den enkelte medarbejders individuelle behov samt virksomhedens aktuelle situation. Du kan med kendskab til delegering få skabt et grundlag til at få tid til egne ledelsesopgaver.

Med situationsbestemt ledelse vælger man den ledelsesstil, som er mest hensigtsmæssig i en given situation. Situationsbestemt ledelse kan bruges til at høje medarbejderes engagement og give lederen fordele såsom mere tid.

Alle mennesker er forskellige og som leder skal man kunne lede flere typer personligheder. Det er forskelligt, hvad der foretrækkes af ledelsesstil. Den kan eksempelvis være konsulterende, støttende, delegerende eller dikterende.

Konsulterende ledelse fokuserer på mål og motivation. Samtaler sker på medarbejders opfordring og er passende når medarbejderen kan selv, men gavner fra coaching.

Støttende situationsbestemt ledelse er passende, når der er fokus på metoder og motivation. Denne ledelsesform er passende når medarbejderen i er tvivl om hvorledes opgaven kan løses. Støttende ledelse kan ske på medarbejderens og lederens initiativ.

Delegerende ledelse finder sted, når der er minimalt behov for ledelse og der i stedet er fokus på læring og nye udfordringer. I dette tilfælde løser medarbejderen selvstændigt opgaven og er selvmotiverende.

Og endelig er der dikterende ledelse. Dikterende ledelse sker på lederens initiativ. Dikterende ledelse fokuserer på instruktioner og entydighed. Denne situationsbestemte ledelsesform er passende når medarbejderen skal løse en opgave på en specifik måde eller gerne vil lære.

At lede ud fra den givne situation kan bruges, som værktøj bruges til at skabe den strategi man som leder har brug for, når man går fra den gamle kendte virkelighed til den nye, ukendte virkelighed. Situationsbestemt ledelse er perfekt i forbindelse medprojektstyring og konflikthåndtering.