IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Vi er forlagshuset Lindhardt og Ringhof Forlagshuset Lindhardt og Ringhof er Danmarks næststørste forlag med tilhørende datterforlag - bl.a. Carlsen, Alinea, Akademisk Forlag og L&R Business. Forlaget beskæftiger ca. 180 mennesker og udgiver omkring 600 bøger om året. Forlagets store digitale program er førende med e-bøger i Danmark. Læs mere her

https://www.akademisk.dk/
239 , 20 kr.
299 , 00 kr.
Statistik i ernæring og sundhed

Statistik i ernæring og sundhed

Statistik i ernæring og sundhed er en anvendelsesorienteret gennemgang af statistisk analyse, og forudsætter ikke en stærk matematisk viden.

Bogen gennemgår bl.a.:

  • De basale statistiske værktøjer, som hvordan man beregner spredninger, gennemsnit, kvartiler, SAK’er mv.
  • Præsentation af data, og hvad præsentationen betyder for tolkningen af data.
  • Alle de mest almindelige datatyper og fordelinger.
  • De mest almindelige test.
  • Vejledning i data, herunder stikprøvestørrelse.

Bogen er opbygget med perspektiverende statistiske temaartikler samt et væld af gennemregnede eksempler, der knytter sig tæt til det naturfaglige samt ernærings- og sundhedsområdet. Eksempler og grundtekst kan læses relativt uafhængigt, således at man fx kan nøjes med at fordybe sig i et enkelt eksempel.

Forfatteren Pauli Kofod har en ph.d. i biouorganisk kemi og underviser i biokemi og statistik på ernærings- og sundhedsuddannelsen på Ankerhus i Sorø.

Indhold

Statistik – et uundværligt værktøj.
Data og diagrammer
Datatyper
Stikprøver
Hyppighed
Diagramtyper
Beskrivende statistik
Middelværdi
Median
Modus.
Varians
Standardafvigelse.
Kvartiler
Skævhed og topstejlhed.
Præcision, reproducerbarhed, repeterbarhed
Fordelingsbegrebet i statistikken.
Testmetoder
Testbegrebet i statistikken
Konfidensintervaller i en normalfordeling
Arbejdsgangen i en statistisk test
Type 1 fejl og type 2 fejl
Sammenligning af to grupper.
Den parrede t-test
Sammenligning af et gennemsnit med et specificeret tal
F-test for ens varians
Ensidet variansanalyse
Tosidet variansanalyse
Lineær regression
Multipel lineær regression
Sammenligning med en forventet fordeling
Sensorik
Test ved binomialfordelingen
Kruskal-Wallis test
Friedman’s test
Spearman’s rang korrelation.
Fødevaresikkerhed
Tælling af bakteriekolonier
MPN-metoden.
ATP-metoden.
Beregning af stikprøvestørrelse
Usikkerheder i analytisk kemi.
Måleusikkerhed på dobbeltbestemmelser
Standardkurver
Usikkerhed på sammensatte målinger
Fordelinger
Normalfordelingen.
?2-fordelingen.
t-fordelingen.
F-fordelingen
Binomialfordelingen.
Poissonfordelingen
Transformation af data
Lineære transformationer
Ikke-lineære transformationer af data
Statistik i faglitteraturen

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
På lager
178 sider
Udg. dato:
01. jul. 2010

ISBN:
9788750060932
Fag: Ernæring og sundhed Niveau: Mellemlang videregående uddannelse Forlag: Akademisk
299 , 00 kr.
239 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

 
 
 
 
 
 

 

Akademisk Forlag en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Praxis, GoTutorOrdblindetræningL&R Uddannelse+ og moxis.

 

 

v2.56.10