Organisationsteori

Organisationsteori

Organisationsteori er teorier om organiseret menneskelig aktivitet, interaktion og at skabe mening med opgaver, der kræver en koordineret indsats fra flere individer. Man kan på en sjov måde sammenligne det med termitter, som enkeltvis ikke kan bygge kæmpestore bygningsværker. Men når mange termitter er sammen, kan de bygge fantastiske ting. Og ligeledes gælder det for mennesker. Fokus er således på kollektive strukturer: grupper, afdelinger, hierarkiske lag, professioner og relationerne mellem disse. Med andre ord kan man sige, at organisationen livsnerven i samfundet. Et overblik over de forskellige titler inden for organisation findes her