IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Vi er forlagshuset Lindhardt og Ringhof Forlagshuset Lindhardt og Ringhof er Danmarks næststørste forlag med tilhørende datterforlag - bl.a. Carlsen, Alinea, Akademisk Forlag og L&R Business. Forlaget beskæftiger ca. 180 mennesker og udgiver omkring 600 bøger om året. Forlagets store digitale program er førende med e-bøger i Danmark. Læs mere her

https://www.akademisk.dk/
Akademisk forside
Bøger til studerende og professionelle

Akademisk Forlag udgiver fagbøger og undervisningsmaterialer af højeste kvalitet – i uddannelsessammenhæng såvel som til det enkelte menneske, der ønsker at dygtiggøre sig inden for sit studie- eller arbejdsområde – eller til livet i al almindelighed. Akademisk Forlags væsentligste udgivelsesområder er pædagogik, læring, ledelse, sociale- og tekniske fag.
Se alle udgivelser
Bedre uddannelse. Bedre praksis
- Sammen om læring og progression
EN STYRKET LÆRERUDDANNELSE kræver nye bøger og gentænkning af pensum. Akademisk Forlag har teoretisk velfunderede og praksisrettede bøger med nyt fagligt indhold og nye didaktiske metoder til fremtidens lærere - til campusundervisningen og til den integrerede praktik.
FÅ OVERBLIK HER
7 sejlivede myter om ordblindhed
Ordblindemyter lever stadig i bedste velgående, og de kan få alvorlige konsekvenser for ordblinde. Uanset om man er barn, ung eller voksen. Forfatter og ordblindeekspert Birgit Dilling peger på, hvordan vi kommer myterne til livs.
Læs hvordan her
Pædagogisk psykologi i læreruddannelsen
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI I LÆRERUDDANNELSEN er en studiebog, der direkte adresserer og behandler centrale mål og indholdsområder i faget Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik i læreruddannelsen. Bogen har således fokus på børn og unges læring, udvikling og dannelse i skolelivets fællesskaber.
Læs mere
Grammatikdidaktik
Grammatikundervisning handler ikke blot om at øve korrekt stavning og tegnsætning, ordklasser og sætningsstrukturer gennem individuelle udfyldningsopgaver. Den grammatikundervisning, der præsenteres her i bogen, sætter grammatikken ind i kontekst. Den kan ikke stå alene, men den viser, hvordan undervisningen kan udvikle elevernes bredere kommunikative kompetencer. Det sker gennem dialog om og refleksion over de grammatiske sproglige valg, eleverne møder og selv træffer i mundtlige og skriftlige tekster.
Bestil bogen nu
Autismevenlige samtaler
AUTISMEVENLIGE SAMTALER er en guide til professionelle, der arbejder med autisme. Det kan være vanskeligt at tale med et menneske med autisme, som typisk har en anden måde at kommunikere på. Risikoen for misforståelser og sansemæssig overbelastning er stor.
Læs mere
Kritisk tænkning i organisation og ledelse
Det er tanken, der tæller
KRITISK TÆNKNING I ORGANISATION OG LEDELSE sætter et filosofisk fokus på kompetencen kritisk tænkning, og hvordan man kan arbejde med det både på et individuelt plan og i en organisatorisk kontekst.
Læs mere
Mentalisering i omsorg og pleje
MENTALISERING I OMSORG OG PLEJE guider læseren til at bruge mentalisering i mødet med borgere, der har brug for omsorg og pleje. Og ved hjælp af cases og redskaber viser den, hvordan mentalisering kan udvikle relationen til borgeren, de pårørende og den professionelle selv.
Læs mere
Aben følger med
Magt og begær i menneskets psykologi
ABEN FØLGER MED handler om, hvordan vores kød, blod, nerveceller og DNA interagerer med en moderne verden med forskellige kulturelle og sociale samfundsnormer. Den handler om vores skjulte evolutionære rødder – det biologiske grundlag for homo sapiens’ adfærd, nedarvet igennem millioner af års evolution fra primat til jægersamler til moderne menneske.
Læs mere
Det første skridt
200 måder at få ting til at ske
DET FØRSTE SKRIDT er en bog om det menneskelige grundvilkår, at vi ikke kan tænke os til meningen med en forandring – vi må handle os til den. Skal vi have noget til at ske, gælder det derfor om at tage et skridt ud til dem, der skal forandre noget i fronten af organisationen. Og skal vi forandre noget hos os selv, må vi tage et skridt indad.
Læs mere
Samarbejdets hemmelighed
Samarbejdets hemmelighed er for alle, som ønsker at blive klogere på samarbejdets mekanismer og derved blive en bedre samarbejdspartner. Bogen kan både anvendes som afsæt for et undervisningsforløb på en uddannelse og i udviklingsforløb på en arbejdsplads. Samarbejdets hemmelighed giver læseren mulighed for at tænke med og kvalificere sit eget samarbejdsberedskab i takt med, at læsningen af bogen skrider frem.
Læs mere
Anvendt elektroteknik
Forsyningsanlæg til elektriske installationer
Anvendt elektroteknik – forsyningsanlæg til elektriske installationer er en lærebog, der retter sig mod studerende, som ønsker at opnå kompetencer inden for højspændingsteknik. Bogen har særlig fokus på, at læseren får et overblik og kan se den systematik, der er fælles for transmissionsnettet og distributionsnettet.
Læs mere
Fra symptomer til trivsel
At forstå og gribe børns og unges invitationer
Alt for mange børn og unge er ikke glade for deres liv. Og desværre kommer mange professionelle indsatser til kort. FRA SYMPTOMER TIL TRIVSEL giver fagprofessionelle indsigt i, hvad der rent faktisk kan gøres for at skabe rammerne for udvikling hos børn, unge og deres vigtige voksne.
Læs mere
SenesteUdgivelser

iconKundeservice og teknisk support holder lukket tirsdag den 28. januar 2020.

Læs mere >

< Læs mindre

KommendeUdgivelser

 

Inklusion og samarbejde på skemaet

Vi har udvalgt fire bøger til læreren i praksis og den lærerstuderende, som ønsker at dykke ned i emnerne inklusion og samarbejder i grundskolen. I disse fire bøger finder du inspiration, metoder og ny viden til at arbejde i dybden med bl.a. elevers ord- og talblindhed, forældresamarbejde, skolesamarbejde og samarbejde med PPR.

Find bogen: Mellemformer, Samarbejde om den inkluderende skole, Grundsten til en ordblindevenlig skole, Psykolog i PPR.
 

Se flere bøger

Læs mere >

< Læs mindre

Katalog forside

Masser af spændende udgivelser i 2022


Dyk ned i kataloget og find bøger skrevet af dybt dedikerede fagpersoner, som deler ud af deres erfaringer, viden og faglige kompetencer.

Find spændende nyheder inden for pædagogik, skole og læring, sociale fag samt ledelsesområdet. 

Se katalog

Læs mere >

< Læs mindre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Få besked om nye bøger og undervisningsmaterialer, faglig inspiration, invitationer og gode tilbud.

 

Ja tak - tilmeld mig nu 

Læs mere >

< Læs mindre

 
 
 
 
 
 

 

Akademisk Forlag en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Praxis, GoTutorOrdblindetræningL&R Uddannelse+ og moxis.

 

 

v2.57.04