Organisationsændringer og forandringsledelse

Organisationsændringer og forandringsledelse

Forandringsledelse anvendes blandt andet i forbindelse med store organisationsændringer, som kan skyldes interne eller eksterne forhold. Lederens rolle, i forbindelse med forandringer, er at bygge bro mellem den ventede omstilling og tryghedsfølelsen blandt sine medarbejdere. Når man som leder fremmer følelsen af tryghed blandt medarbejderne, er de bedre i stand til at modtage forandringen med velvilje og måske endda se forandringen som en positiv udfordring. I bøgerne ’Forandringsledelse’, ’Fornemmelse for forandring’, ’Genopfindelsen af den offentlige sektor’ og ’Motivation og Ledelse’, vil du blandt andet blive præsenteret for forandringsværktøjer og guidelines, så du er i stand til at lede organisationsændringer.

Du kan læse mere om de enkelte bøger og bestille dem online ved at klikke på de følgende links:

• Forandringsledelse
• Fornemmelse for forandring 
• Genopfindelse af den offentlige sektor