Ole Henrik Hansen

Ole Henrik Hansen, ph.d. i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Ole forsker i karakteren af relationen mellem voksen og barn, læring og pædagogisk ledelse i dagtilbud.

Ole Henrik Hansen

Ole Henrik Hansen, ph.d. i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Ole forsker i karakteren af relationen mellem voksen og barn, læring og pædagogisk ledelse i dagtilbud.

Bøger af Ole Henrik Hansen