Anette Schulz

Anette Schultz er master i sundhedspædagogik og ansat som chefkonsulent i Videncenter for Sundhedsfremme ved UC SYD. Hun har gennem de sidste 15 år arbejdet med sundhedsfremme i skoleregi med særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner, social ulighed og inklusion og har skrevet og bidraget til en række artikler og bøger om disse emner. Hun er desuden leder af SHE-netværket - et internationalt netværk, der blandt andet samarbejder med WHO om at fremme den sundhedsfremmende indsats i dagtilbud og skole.

Anette Schulz

Anette Schultz er master i sundhedspædagogik og ansat som chefkonsulent i Videncenter for Sundhedsfremme ved UC SYD. Hun har gennem de sidste 15 år arbejdet med sundhedsfremme i skoleregi med særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner, social ulighed og inklusion og har skrevet og bidraget til en række artikler og bøger om disse emner. Hun er desuden leder af SHE-netværket - et internationalt netværk, der blandt andet samarbejder med WHO om at fremme den sundhedsfremmende indsats i dagtilbud og skole.

Bøger af Anette Schulz