Marianne Eskebæk Larsen

Marianne Eskebæk Larsen er cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet og er ansat som lektor på UCC Nordsjællands pædagoguddannelse. Hun underviser fortrinsvis i sprog og kommunikation på netuddannelsen og vejleder studerende i opgaveskrivning. Marianne er tilknyttet projekter om lystlæsning og sprogunderstøttende arbejde i dagtilbud. Derudover anmelder hun visuelle tekster for børn ved Dagbladet Information og er medlem af bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris.

Marianne Eskebæk Larsen

Marianne Eskebæk Larsen er cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet og er ansat som lektor på UCC Nordsjællands pædagoguddannelse. Hun underviser fortrinsvis i sprog og kommunikation på netuddannelsen og vejleder studerende i opgaveskrivning. Marianne er tilknyttet projekter om lystlæsning og sprogunderstøttende arbejde i dagtilbud. Derudover anmelder hun visuelle tekster for børn ved Dagbladet Information og er medlem af bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris.

Bøger af Marianne Eskebæk Larsen