Supply Chain Management

Supply Chain Management

Supply Chain Management handler om at samle leddene i værdikæden, så alle dele af værdikæden arbejder mod det fælles mål at opfylde kundens behov. Der er flere områder inden for emnet og de kan f.eks. være hvordan man analyserer værdikæden i forsyningskæden og samspillet mellem virksomhedens overordnede strategi og forsyningskædens øvrige elementer. Hvordan analyserer man den logistiske effektivitet ved forskellige former for distributions- og logistikkanaler? Og hvordan anvender man målstyring i forbindelse med optimering af forsyningskæden i f.eks. Balanced scorecard