Global opvarmning

Global opvarmning

Nogle forskere mener, at den globale opvarmning hærger verden, og er i gang med at smelte indlandsisen. Mange er uenige om hvorvidt det er menneskeskabt eller ikke, da der er stor uenighed om hvad den globale opvarmning skyldes. Der er mange der tror på at den globale opvarmning findes, hvorimod nogle ikke tror på det.