Gå til hovedindhold

Inddrag brugerne aktivt når skolen skal have nye rum

Lærere og pædagoger skal være en aktiv del af designprocessen, når skoler skal have nye rum og indretninger. Det mener Bodil Bøjer, der er i gang med en erhvervs-Ph.d. om kreative læringsrum.

billede-2-1024x881.png

DE FYSISKE RAMMER SOM VÆRKTØJ
Bodil Bøjer har i 10 år arbejdet med læringsrum og rumdesign, og hun er netop i gang med et treårigt forskningsprojekt sammen med designfirmaet Rune Fjord Studio, hvor hun undersøger sammenhængen mellem design af rum og de forskellige læringsprocesser, som foregår i rummene.

Bodil Bøjer ønsker at skabe mere viden om, hvordan de fysiske rammer kan bruges som et værktøj, der understøtter læring og om, hvordan rummets møbler er med til at stimulere kreative læringsprocesser.

BRUGERNE SKAL INVOLVERES – ELLERS UDEBLIVER EFFEKTEN
Forskningen viser, at det ikke er nok at ændre omgivelserne, fortæller Bodil Bøjer. Rummets intentioner kan kun realiseres, hvis lærere, pædagoger og børn forstår og støtter de pædagogiske principper og tanker, der ligger bag. Hvis lærerne ikke involveres, og hvis ikke intentionerne bag designet er samtænkt med dem, som netop skal indtage rummene i sidste ende, så kan de nye rum let blive tomme rammer, som ikke, eller kun meget lidt, bidrager til den læring, som de ellers gerne skulle understøtte og måske endda indgå i.

MANGE MÅDER AT UNDERVISE OG LÆRE PÅ
Design kan bruges til at initiere og understøtte mange måder at undervise og lære på. Hvis lærerne fra starten bliver involveret og får mulighed for at fortælle om, hvad de drømmer om, at rummene skal bruges til, så er der åbnet op for en fælles forståelse, som kan blive en del af designets dna.Det er også med til at forankre processen hos dem, der skal bruge rummene, og det giver desuden ejerskab og skaber engagement, motivation og fremdrift.

IKKE ALTID LET
I praksis kan det være vanskeligt at bringe de forskellige personer sammen, som har interesse i, hvordan rummene skal være. Og det gør det ikke lettere, at de skal bringes sammen flere gange, fremhæver Bodil Bøje. Både i opstarten, flere gange i selve udviklingen og til sidst når rummene skal tages i brug. Den sidste ekstra aktivering af rummene er vigtig at få med, understreger hun. Intentionerne skal forstås af alle, som skal bruge rummene. Måske er det ikke alle lærere, der har været interesserede i eller haft mulighed for at være med hele vejen igennem. Alle skal klædes på. Ellers udebliver succesen.

Øvelserne er fra bogen Læringsrum af Bodil Bøjer og Rune Fjord, udgivet hos Akademisk Forlag i 2013. Bogen handler om, hvad omgivelserne betyder for, at børn har det godt. Bogen beskriver, hvordan man kan skabe stor forandring, hvis man tænker rum og indretning med i det pædagogiske arbejde.