Gå til hovedindhold

En ny tilgang til differentieret undervisning

Ofte består differentieret undervisning i en undervisning for de fleste og derudover en masse specialløsninger og individuelt tilpassede indsatser. Helena Wallberg vil gøre op med den forståelse af differentiering og tilbyder en ny tilgang. Det handler om at turde forstå og finde ud af, hvad eleverne tænker og mener, og om at genoverveje metoder og tilgange og faktisk afprøve dem. Hendes nye bog, Lektionsdesign, guider til at formgive sine lektioner på en ny måde.

 

 

Lektionsdesign af Helena Wallberg

Hvordan bygger man differentieret undervisning op, så den ikke består af en masse specialløsninger til de enkelte elever? Hvordan imødekommer man alle elevers forskellige læringsforudsætninger i samme lektion? Hvordan tilrettelægger man en undervisning, hvor man tænker ”alle” i stedet for ”de fleste og nogle særlige tilfælde”.

De spørgsmål giver Helena Wallberg svar på i sin nye bog Lektionsdesign – en håndbog i differentieret undervisning. Med bogen ønsker hun at give lærere en indsigt i, at formgivningen af en lektion indebærer mere end indhold og mål. At man kan designe lektioner med en struktur, der er fleksibel i forhold til elevernes behov. 

”Vi opnår ikke balance i arbejdet med at gøre undervisningen tilgængelig for alle, hvis det hele handler om tilpasninger til bestemte elever.” 

For Helena Wallberg handler differentieret undervisning både om en måde at tænke på og en måde at handle på. Som Else Skibsted skriver i sit forord til bogen: ” At gøre undervisningen tilgængelig for alle kan ikke løses ved hjælp af bestemte metoder eller teknikker, men forudsætter, at man som lærer accepterer og har mod på at prøve kræfter med undervisningens dilemmafyldte og situative karakter.”

Så hvordan favner man alle?
Helt konkret består en lektion af syv faser*, som hver kan opbygges af forskellige elementer, der tilsammen giver mere sammenhængende lektioner, der er for alle elever i lokalet. 

Lektionsdesign tilbyder den konkrete hjælp til at designe lektionerne i en struktur, der gør undervisningen gennemtænkt og sammenhængende for både lærere og elever. Med denne struktur er det nemmere for læreren at foretage gennemtænkte faglige, pædagogiske og didaktiske valg både før, under og efter undervisningens gennemførelse.

Luk
*De syv faser i en lektion

En lektion har syv faser:

1. Sætte lektionen i gang med ritualer og rutiner 

2. Skabe nysgerrighed og engagement 

3. Afklare forventninger 

4. Aktivere og øve 

5. Bearbejde og reflektere 

6. Finde ud af, hvad eleverne kan 

7. Afrunde tydeligt og give optakt til næste lektion. 

Lektionsdesign indeholder konkrete ideer til differentiering i de forskellige faser.

I Lektionsdesign inddrager Wallberg desuden beretninger fra klasserum, så man kan læse eksempler på, hvordan lektionens faser har udspillet sig i konkrete klasserum. For hver fase har hun perspektiveret til den forskning, som ligger til grund for metoden, så man selv kan læse videre på området.

Teams og faglighed
Bogen er opbygget, så den også kan fungere som struktur for pædagogisk-didaktiske begrundelser og refleksioner i det kollegiale samarbejde. Når man fx skal samarbejde i teams med at designe lektionerne og samtidig forholde sig til Fælles Mål, fagformål, kompetenceområder m.m., kan man få konkret hjælp i kapitlet om kollegial læring og samarbejde. Wallberg er meget bevidst om, at Lektionsdesign kan hjælpe med at skabe en rød tråd fra Fælles Mål og
læseplanen til elevernes konkrete undervisning, så det hele kommer til at hænge bedre sammen, og så udbyttet er mest mulig læring.

Hvem kan bruge bogen?
Lektionsdesign er oplagt for lærere i praksis og helt nødvendig på læreruddannelsen (fx i forbindelse med praktikforløb). 

Som Else Skibsted skriver i sit forord til bogen: "Denne bog adresserer en helt grundlæggende og central læreropgave, nemlig lærerens kompetence til at kunne differentiere sin undervisning, så den imødekommer alle elevers forskellige læringsforudsætninger. På trods af at undervisningsdifferentiering har været et bærende pædagogisk princip i den danske grundskole siden indførelsen af den udelte enhedsskole i 1993, er der fortsat blandt mange lærere og skoleledere usikkerhed om, hvordan princippet kan forstås og omsættes i praksis." 

Den omsætning får man hjælp til i Lektionsdesign!

 

Fakta om bogen
Lektionsdesign – En håndbog i differentieret undervisning
Af Helena Wallberg
Med forord af Else Skibsted. 
Bogen har solgt over 50.000 eksemplarer i Sverige. 
Oversættelse til dansk af Conni Hesel Rickmann
Køb bogen her

 

Blue book

Om bogens forfatter

Helena Wallberg er lærer og cand.pæd. i specialundervisning. Hun har 22 års erfaring som underviser og arbejder i dag som lærertræner og udviklingskonsulent. Helena Wallberg er forfatter til flere bøger om vurdering, feedback og lektionsdesign.