Gå til hovedindhold

Individualiserer du undervisningen i klassen? Eller differentierer du den?

At differentiere undervisningen er noget andet end at individualisere den. Helena Wallberg har i Lektionsdesign beskrevet, hvad forskellen er, og hvad fordelene er ved at differentiere frem for at individualisere.

Individualisering vs. differentiering

Hvad er forskellen på individualisering og differentiering i undervisning?

Luk
Individualisering vs. differentiering
 

Ifølge Helena Wallberg fokuserer individualiseret undervisning på den enkelte elev uafhængigt af en kontekst, mens differentieret undervisning fokuserer på deltagelse i en kontekst. 

I en individualiseret undervisning er der en risiko for, at man kommer til at betegne eleven som afvigende, hvorimod den differentierede undervisning betegner forskellige måder at arbejde med aktiviteter og opgaver på. 

Figuren stammer fra Lektionsdesign af Helena Wallberg. Den viser en sammenligning af individualiseret undervisning med differentieret undervisning for at tydeliggøre forskellene. 

Bogen klæder lærere på til at designe lektioner med indbygget differentiering og tydeligt forløb. Til gavn for både eleverne, lærerne og teamsamarbejdet.

Bogen kommer med eksempler på forskellige faktorer, hvor man kan differentiere sin undervisning:

  • Tempo
  • Niveau
  • Omfang
  • Metode
  • Interesse

Begrebet differentieret undervisning er det bærende grundlag for alle de metoder, værktøjer, aktiviteter og opgaver, som Lektionsdesign indeholder. Differentiering er vejen til at komme videre fra den individualisering, der ofte opfattes som vigtig for at kunne møde alle elever, hvor de er.

Som Wallberg skriver: "Det er vigtigt at tale med eleverne om differentiering, da det gør det muligt at inddrage dem, når de skal vælge arbejdsmåder og aktiviteter. Hvis eleverne gøres opmærksomme på differentiering, bliver det muligt for dem selv at finde en måde at komme i gang med aktiviteter på, som de måske i starten finder unødvendige, for svære, lette, krævende eller banale."

Læs mere om Lektionsdesign.