Gå til hovedindhold

Redaktøren anbefaler: “Fællesskaber er et stærkt værn mod ensomhed og mistrivsel”

Kriser og dybe forandringer i organisationer rammer både den enkelte og fællesskabet. Det er coronapandemien et godt eksempel på. Her er redaktørens anbefaling til dig, der vil sætte skub i fællesskabsfølelsen og sammenholdet. 

1950x600_sidsel_f.jpg

Hvorfor er denne bog relevant netop nu? 
Noget af det, vi trænger til, er at revitalisere fællesskabet. I vores tid mærker man, at ensomheden og uvisheden vokser i organisationer. Det oplevede vi i høj grad under coronapandemien og månederne med hjemmearbejde.

Og jo mere ensomme vi føler os, jo flere konflikter og spændinger opstår der typisk på arbejdspladsen. Ensomhed og uvished skubber til vores angst for at blive udeladt af fællesskabet. Det viser Stine Reintoft i “Genstart fællesskabet”.    

Hun forklarer samtidig, hvad der skal til, for at vi bliver bedre sammen, og hvordan fællesskaber kan blive et værn mod stress og mistrivsel. 

Hvorfor er fællesskabet så vigtigt? 
Fordi det at tilhøre et fællesskab giver en oplevelse af forbundethed og mening i livet. 

Vi så det særligt i sommer, da Kasper Hjulmand og de danske landsholdsdrenge i den grad viste os den kraft, der er i at være et fællesskab. Og det er et af de eksempler, som Stine Reintoft har med i bogen.

”Genstart fællesskabet” gør os samtidig klogere på, hvorfor fællesskaber bliver svækkede, når sammenhængskraften går tabt. For det ser vi ske i mange organisationer. Coronapandemien er blot et eksempel på, at når fællesskabet kommer på gyngende grund, så vakler samarbejdet også.  

Hvad kan læseren tage med sig fra bogen?
Helt grundlæggende handler bogen om, hvordan vi revitaliserer fællesskaber. Mange har haft forskellige oplevelser af at arbejde hjemme og være på afstand af kollegaerne. Nogle har fundet det befriende, mens andre har været ensomme og umotiverede. Nu har vi brug for at genetablere sammenholdet og sammenhængskraften. 

Her sætter Stine Reintoft fokus på, hvor vigtigt det fysiske møde er på arbejdspladsen. Det tvinger os til at arbejde med samarbejdsrelationerne – også de uperfekte – og til at forholde os til hinanden og vores forskelligheder. Det er kernen i godt samarbejde.  

Når samarbejdet fungerer, er trivslen og arbejdsglæden generelt også høj. Derfor skal vi genstarte fællesskaberne, og det er bogen et virkelig godt redskab til.        

Hvem skal læse bogen? 
En af styrkerne ved “Genstart fællesskabet” er, at den kan skaleres op og ned. Den kan bruges til både små og store fællesskaber. Det er en lille bog, der kan meget, fordi den på én og samme tid er filosofisk, praksisnær og hands-on. Den giver ny energi og lyst til at kaste sig ind i fællesskabet. 

Både ledere og medarbejdere, samt studerende på de videregående uddannelser, vil have stor glæde af at læse den.  

Hvis man er interesseret i, hvordan man samler en gruppe eller en organisation, og samtidig håndterer angsten for at falde uden for fællesskabet, så er den helt klart et godt bud.  

Rigtig god læselyst.

Sidsel Fabech 
Seniorredakør  

620x500_22_9_24_1_14.jpg

Genstart fællesskabet

Sætter fokus på: 

- Hvad skal der til for at revitalisere fællesskaber, når sammenhængskraften er gået tabt? 

- Hvilke psykologiske understrømme påvirker arbejdslivet i tider med mange udfordringer?

- Hvordan genstarter man teamets samarbejde i et virvar af modsatrettede interesser? 

- Hvordan skaber man nye begyndelser, når situationen er fastlåst og konflikterne mange?