Gå til hovedindhold

Ordblindevenlig undervisning

Vil du vide mere om ordblindevenlig undervisning? Her er fem bøger, som kan inspirere dig. Alle er skrevet af eksperter med konkrete ideer.

Ordblindevenlig undervisning

Vil du gerne skabe en venlig ordblindeundervisning? Så er der masser af relevante bøger, der kan styrke din viden og inspirere dig.

Hos Akademisk Forlag har vi lavet en liste med gode bøger om ordblindeundervisning. De er alle skrevet af erfarne eksperter, der kommer med gode råd og metoder til en ordblindevenlig undervisning. Alt sammen baseret på cases og anerkendte teorier.

Bøgernes didaktiske indhold er især relevant for dig, der er lærerstuderende, læsevejleder eller underviser – uanset trin. Men naturligvis også for dig, der er forælder til et barn med læsevanskeligheder, eller som bare er interesseret i emnet.

Hvad er ordblindhed? 

Ordblindhed – dysleksi – betyder, at man har svært ved at stave og læse ord korrekt. Udfordringen skyldes en medfødt fejl i hjernen, og ordblindhed kan variere i sværhedsgrad fra person til person.

Heldigvis findes der bøger med faglig viden og anerkendte metoder til, hvordan du kan sikre en ordblindevenlig undervisning. Køb nemt bøgerne fra Akademisk Forlag, og få indblik i væsentlige teorier samt konkrete metoder og ideer til undervisningen.

Luk

Undervisning af ordblinde elever i alle fag redigeret af Helle Bundgaard Svendsen og Lone Nielsen
 

Undervisning af ordblinde elever i alle fag redigeret af Helle Bundgaard Svendsen og Lone Nielsen

Bog 1: Undervisning af ordblinde elever i alle fag

Hvordan sikrer man, at ordblinde elever får det samme udbytte af undervisningen som deres klassekammerater? Det giver flere eksperter konkrete bud på i bogen Undervisning af ordblinde elever i alle fag.

Her får du både praktiske værktøjer og metoder til at skabe en ordblindevenlig undervisning, der giver alle elever mulighed for at være en del af klassefællesskabet – uanset trin og fag.

Bogens indhold bygger på flere års ekspertise og forskningsbaseret viden. Desuden er bogen redigeret af forsker Helle Bundgaard Svendsen, som har en ph.d. i teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen, og Lone Nielsen, som er lektor i dansk og specialpædagogik ved VIA UCC samt konsulent ved Nationalt Videncenter for Læsning.

Luk

Ordblindhed. En håndbog til forældre af Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge Andreasen
 

Ordblindhed. En håndbog til forældre af Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge Andreasen

Bog 2: Ordblindhed – en håndbog til forældre

Flere forældre til ordblinde børn oplever, at de små ikke får den nødvendige støtte i folkeskolen til at udvikle sig og lære. Er du også stødt på dette problem? Så kan bogen Ordblindhed - en håndbog til forældre give en hjælpende hånd.

I bogen får du konkrete forslag og ideer bygget på forskningsbaseret viden om ordblindevenlig undervisning. Forfatterne er Birgit Dilling Jandorf, centerleder ved Dansk Videnscenter for Ordblindhed, og Karl-Åge Andreasen, tidligere skoleleder ved Ordblindeinstituttet i Ballerup. Deres faglige ekspertise gør, at bogen er fyldt med pålidelig viden.

Generelt kan håndbogen være en stor inspiration til dig, der vil hjælpe børn med læsevanskeligheder – hvad end du er forælder eller lærer.

Luk

Grundsten til en ordblindevenlig skole af Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge Andreasen
 

Grundsten til en ordblindevenlig skole af Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge Andreasen

Bog 3: Grundsten til en ordblindevenlig skole

En tredje bog om ordblindhed, som vi kan anbefale, er Grundsten til en ordblindevenlig skole. Her kommer eksperterne Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge Andreasen igen på banen, når de giver gode råd om, hvordan du kan møde ordblindhed i undervisningen.

Gennem 14 kapitler får du forskningsbaseret viden om blandt andet:

  • Tegn på og test af ordblindhed
  • Elevplaner og individuelle handleplaner
  • Tilrettelæggelse af ordblindevenlig undervisning
  • Forslag på praktiske udfordringer

Bogens formål er at hjælpe dig, der ønsker at skabe en ordblindevenlig undervisning, så børnene får den bedste udvikling – på lige fod med skolekammeraterne. Det primære fokus er folkeskolen, men bogen giver også anvisninger til friskoler, privatskoler og efterskoler.

Luk

Ordblindevenlig undervisning i fagene – unge og voksne af Line Lorenzen
 

Ordblindevenlig undervisning i fagene – unge og voksne af Line Lorenzen

Bog 4: Ordblindevenlig undervisning fagene – unge og voksne

Ordblinde elever kan ofte føle sig oversete eller utilstrækkelige i undervisningen. Den udfordring underbygger forfatter Line Lorenzen i bogen Ordblindevenlig undervisning i fagene – unge og voksne. Hun kender og forstår de udfordringer, som ordblinde står over for i uddannelsessystemet.

I bogen giver hun derfor en lang række konkrete ideer og metoder til, hvordan du som underviser kan skabe en hensigtsmæssig ramme for en ordblindevenlig undervisning. Forslagene er baseret på LST (læse- og skriveteknologi), der dækker over grundlæggende læse-, stave- og skrivestøttende funktioner.

Du kan bruge metoderne uanset fag, og om du underviser unge eller voksne. Ifølge Line Lorenzen sidder der nemlig “højst sandsynligt en eller flere studerende på hvert hold med forskellige læse- og skrivevanskeligheder”. Dette tager bogen hensyn til.

Luk

LST til alle. Læse- og skriveteknologi i almenundervisningen af Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden
 

LST til alle. Læse- og skriveteknologi i almenundervisningen af Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden

Bog 5: LST til alle – Læse og skriveteknologi i almenundervisningen

Måske er det på tide at vende inklusionen på hovedet og bruge læse- og skriveteknologi (LST) i den almene undervisning som et stilladserende værktøj for alle elever – uanset fagligt niveau?

Det mener de to folkeskolelærere/ordblindelærere/læsevejledere Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden. Derfor har de skrevet bogen LST til alle – Læse og skriveteknologi i almenundervisningen.

Bogen støtter dig som lærer i at udvikle alle elevers digitale læringsstrategier. Forfatterne præsenterer læse- og skriveteknologiens mange muligheder og tilbyder et væld af gennemprøvede opgaver, som du direkte kan tage med ind i din undervisning.

På den måde vil elever med skriftsproglige vanskeligheder som eksempelvis ordblindhed ikke være de eneste i klassen, som løser opgaver med LST. Opgaverne er overskueligt grupperet inden for de fem overordnede områder: læsning, lytning, mundtlighed, stavning og skrivning. Bogen er til lærere i alle fag på alle niveauer.