Gå til hovedindhold

Relationskompetencer

Gode relationskompetencer er væsentlige for at sikre en god undervisning. Lær mere om at skabe gode relationer med disse fire bøger.

Relationskompetencer

Har du evnen til at skabe gode relationer til eleverne, børnene, de unge? Spørgsmålet er dybt relevant for dig som lærer eller pædagog, og som ønsker at handle relationskompetent. Sådan udtaler flere eksperter sig om emnet. 

Heldigvis kan du blive inspireret til at skabe en god og lærerig stemning for de børn, du har ansvar for. Hos Akademisk Forlag giver vi nemlig et bud på nogle af de bedste bøger om relationskompetencer.

Se bøgerne herunder, og bestil dem nemt fra Akademisk Forlag.

Hvad er relationskompetence? 

Børn lærer mest muligt, mens de er trygge. Det er netop, hvad begrebet “relationskompetence” handler om. Det vil sige, at læreren, der har gode relationer til eleverne, opnår bedre mulighed for undervisning og at videregive faglighed. Og børnene, der har et tillidsfuldt forhold til pædagogen, udvikler sig godt og mere alsidigt.

Så hvordan kan du som professionel eller pædagog- og lærerstuderende udvikle gode relationskompetencer? Det og meget andet er der fokus på i nedenstående bøger. Her bliver begrebet ‘relationskompetence’ undersøgt på både teoretisk og praksisnært niveau.

Luk

Pædagogens relationskompetence af Louise Klinge og Tina Brandt

Pædagogens relationskompetence af Louise Klinge og Tina Brandt

Bog 1: Pædagogens relationskompetence

Hvordan ser relationskompetente handlinger ud i praksis? Hvad skal der til, for at du som pædagog kan udtrykke de handlinger så ofte som muligt? Det giver bogen Pædagogens relationskompetence dig flere bud på. Under læsningen får du viden om blandt andet:

  • Veje til at indgå i udviklingsstøttende samspil med børn og forældre
  • At bidrage til, at alle børn har det godt og udvikler sig alsidigt

Forfatterne er Louise Klinge og Tina Brandt, der begge har mange års erfaring på området. Tina Brandt er pædagog og har siden 1991 arbejdet tæt med børn og familier. Louise Klinge er en af Danmarks førende skoleforskere.

Bogen henvender sig til dig, der underviser eller er studerende på pædagoguddannelsens grund-, efter- eller videreuddannelse. Målgruppen er også fagprofessionelle, ledere og beslutningstagere på børne- og ungeområdet.

Luk

Relationsarbejde redigeret af Else Skibsted

Relationsarbejde redigeret af Else Skibsted

Bog 2: Relationsarbejde – Praktikbog 3 til læreruddannelsen

Som lærer har du et ansvar for at etablere og udvikle den gode kontakt og kommunikation med eleverne. På den måde er samarbejde og læring mulig. Hvordan man skaber denne situation, kan du læse om i Relationsarbejde – Praktikbog 3 til læreruddannelsen.

Bogen giver dig viden om relationer og færdigheder i kommunikation. Derudover får du beskrevet den mangfoldighed af relationer, som alle lærere indgår i: lærer-elev, elev-elev, lærer-lærer, lærer-forældre og samarbejdet med skolens ressourcepersoner.

Else Skibsted har redigeret, og bogen indeholder også bidrag fra Lotte Gottlieb, Helle Jensen, Per Fibæk Laursen, Ole Løw, Mette Ploug Meineche, Anne Maj Nielsen og Niels Tange. . Alle har faglig viden om relationskompetencer. Blandt andet er Else Skibsted forsker i børn og unges udvikling, læring og dannelse. 

Relationsarbejde – Praktikbog 3 til læreruddannelsen er en serie af tre bøger, der henvender sig til undervisere og studerende på læreruddannelsens praktikforløb.

Luk

Samtaler med unge af Helle Birkholm Antczak og Signe Steensbæk

Samtaler med unge af Helle Birkholm Antczak og Signe Steensbæk

Bog 3: Samtaler med unge – At balancere mellem relation og myndighed

Mangler du inspiration til, hvordan du kan afholde samtaler, der sikrer, at den unge bliver inddraget i beslutninger om sin egen sag? Så bør du læse Samtaler med unge - At balancere mellem relation og myndighed

Bogen skal ses som en guide, der vejleder dig i at udvikle dine samtaleteknikker. Dens konkrete metoder er baseret på analyser af over 300 videooptagelser af autentiske samtaler mellem socialrådgivere og unge samt aktuel forskning.

Derudover indeholder bogen en masse cases og inspiration til refleksion. Bogen diskuterer nemlig nogle af de udfordringer, der knytter sig til udsatte unges livsvilkår og deres samtaler med myndighederne.

Forfatterne er Helle Birkholm Antczak, der har en master i udsatte børn og unge samt Signe Steensbæk, uddannet socialrådgiver og lektor i socialt arbejde. Alt i alt får du en praksisnær guide, hvor alt er baseret på reelle analyser og eksempler.

Luk

Pædagogisk takt af Max van Manen

Pædagogisk takt af Max van Manen

Bog 4: Pædagogisk takt – At vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre

“I dit daglige virke som underviser, pædagog eller forælder skal du have en kreativ evne til at agere omsorgsfuldt i øjeblikkets umiddelbarhed.” Sådan udtrykker den hollandskfødte forsker og fænomenolog Max van Manen i bogen Pædagogisk takt.

I den klassiske bog er der fem gennemgående pædagogiske grundelementer i bogen:

  • Børnekundskab: en aktiv og refleksiv sensitivitet over for, hvad der foregår i børn eller unges liv i en bestemt, konkret situation.
  • Personlig pædagogik: en selvrefleksiv bevidsthed om ens egen personlige baggrund og følelsesmæssige sammensætning, der bidrager til en sensitiv, personlig pædagogik.
  • Fortolkende refleksivitet: den intuitive eller fænomenologiske refleksivitet, der gør, at man bedre forstår betydningerne af bestemte fænomener eller erfaringer i et barns eller et ungt menneskes liv.
  • Ontoteologi: den ontoteologiske bevidsthed om, hvad de moderne kulturelle kræfter, der ikke blot former barnets eller den unges karakter, men også den voksnes pædagogiske karakter i positive og negative modaliteter og retninger, består i.
  • Den personlige og faglige etik: Hvordan disse etikker adskiller  ’gode’ fra ’dårlige’ måder at støtte og håndtere børn samt unge på i svære situationer.

Med Max van Manens klassiker får du viden om, hvordan pædagogisk omtænksomhed og takt kan blive en integreret del af dit personlige liv som lærer, forælder, professionel omsorgsgiver og andre, der har et pædagogisk ansvar for børn.