Gå til hovedindhold

Find gode bøger om autonomi

Hvordan kan du styrke børns autonomi? Bliv klogere på svaret med disse bøger om autonomi, som er skrevet af dygtige eksperter.

Autonomi

Autonomi betyder selvstyre, så psykologisk autonomi er oplevelsen af, at man styrer sit eget liv – at man sidder i førersædet. For eksempel kan et barns oplevelse af at være forstået af en voksen (forælder, pædagog, lærer m.v.) bidrage til oplevelsen af autonomi.

Børn og unge har brug for autonomi, hvis de skal trives og udvikle sig positivt. Derfor er der også mange lærere, pædagoger og studerende inden for pædagogik, som gerne vil være klogere på autonomi.

Gælder det også dig? Så bør du dykke ned i vores liste over vores bedste anbefalinger til lærerige og aktuelle bøger om autonomi. I dem kan du finde inspiration til at støtte børn til autonomi og andre pædagogiske værktøjer.

Indhold baseret på høj faglighed

Hos Akademisk Forlag kan du forvente, at alle bøgerne har høj faglighed og er skrevet af eksperter eller kendte forfattere. Det gælder også bøgerne om autonomi.

Forfatterne på vores liste er en blanding af forskere, psykologer og praktikere indenfor pædagogik og psykologi. De kommer med anerkendte teorier, undersøgelser og konkrete værktøjer, der gør bøgerne praksisnære.

På den måde er vores anbefalinger en god hjælp til dig, der ønsker at dygtiggøre sig inden for dit studie- eller arbejdsområde – men også bare til livet i al almindelighed.

Luk

Autonomi, kompetence, samhørighed redigeret af Louise Klinge

Autonomi, kompetence, samhørighed redigeret af Louise Klinge

Bog 1: Autonomi, kompetence, samhørighed 

Vi mennesker har tre grundlæggende psykologiske behov for at kunne trives og udvikle os positivt. Det er udgangspunktet  i bogen Autonomi, kompetence, samhørighed – Trivsel og udvikling i pædagogiske kontekster.

I bogen er det forskere og praktikere på pædagogikområdet, som tilbyder deres viden. Bogen er redigeret af skolekonsulent og forsker Louise Klinge, der har arbejdet med skoleudvikling i mere end 10 år – både med praktikere, ledere og på politisk niveau.

Ved at læse “Autonomi, kompetence, samhørighed” kan du få et godt indblik i:

  • Årsager til børn og unges adfærd
  • Hvordan du kan bidrage positivt til børn og unges liv
  • Et fagsprog om pædagogers støttende handlinger

Indholdet er særligt aktuelt for dig, der dagligt arbejder med børn i en daginstitution, på en skole eller på et gymnasium. Underviser du i pædagogik, eller er du i gang med en pædagogisk uddannelse, kan bogens temaer også styrke din faglighed.

Luk

Udviklende øjeblikke af Rikke Yde Tordrup

Udviklende øjeblikke af Rikke Yde Tordrup

Bog 2: Social- og specialpædagogik

Hvordan skaber man de rette rammer for og indhold i det pædagogiske arbejde? Det får du flere faglige bud på i bogen Social- og specialpædagogik. Bogen er skrevet af fagpersoner med dyb viden om det social- og specialpædagogiske felt.

Eksperterne tager dig blandt andet gennem:

  • Udsathed og livsbetingelser
  • Inklusion og eksklusion
  • Autonomi og mestring

Desuden er Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard, der siden 1995 har været patientrådgiver i psykiatrien hos Statsforvaltningen i Nordjylland. Derudover arbejder han som seminarielærer på Professionshøjskolen UCN og har en master i socialpædagogik.

Der er altså tale om faglige forfatterskaber og en bog, som både du og dine (med)studerende på pædagoguddannelsen kan få gavn af.

Luk

Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard

Social- og specialpædagogik redigeret af Holger Kjærgaard

Bog 3: Udviklende øjeblikke

Mangler du en god bog, der har konkrete eksempler på, hvordan en pædagog kan understøtte og stimulere børn? Så bør du læse Udviklende øjeblikke af Rikke Yde Tordrup. Hun har været autoriseret psykolog siden 2005 og har været specialist i klinisk børnepsykologi siden 2013.

I Udviklende øjeblikke får du et praktisk indblik i udviklingspsykologien med særligt fokus på børn i udviklingsvanskeligheder. Som afsæt for bogen gennemgår Rikke Yde Tordrup både tilknytningsteori, udviklingspsykologi og udviklingsvidenskab på en velskrevet måde.

Til bogen findes også samtalekort, som du kan købe og bruge til samtaler med forældre og til faglige diskussioner med kolleger eller i studiekredsen. Denne bog er altså for alle, der ønsker at bruge udviklende øjeblikke som en pædagogisk indsats for børn i udviklingsvanskeligheder.

Luk

Fakta og myter om børns udvikling af Toril S. Jensen og Trine Sonne

Fakta og myter om børns udvikling af Toril S. Jensen og Trine Sonne

Bog 4: Fakta og myter om børns udvikling

Hvilken betydning har skærmtid for små børn? Er det forkert at vække et barn, der sover til middag? Skal man helst lære at kravle, før man kan gå? Disse spørgsmål og andre aktuelle emner kan du blive klogere på i bogen Fakta og myter om børns udvikling.

Nogle af svarene er entydige. Andre er mere komplicerede. Ikke desto mindre får du et spændende og lærerigt indblik, hvordan du kan bruge en videnskabelig tankegang til at forholde dig kritisk og reflekteret til børns psykologiske udvikling.

Bogen er skrevet af psykologerne Toril S. Jensen og Trine Sonne, der tager fat på en række af de store temaer i børns udvikling og konkluderer, hvilke der er belæg for. Begge forfattere forsker i børns psykologiske udvikling.