Gå til hovedindhold

Omsorg og omsorgstræthed

Omsorgstræthed er, når du føler dig overvældet og udbrændt – af andres svære følelser og problemer. Læs mere om omsorg og omsorgstræthed her.

Omsorg og omsorgstræthed

Medfølelse og indlevelse er en forudsætning for at kunne hjælpe andre mennesker. Men at håndtere andres svære følelser og problemer kan også være omkostningsfuldt. Især hvis du ikke passer på dig selv.

Risikoen er, at du selv bliver psykisk nedslidt. Denne tilstand bliver kaldt for “omsorgstræthed” og rammer blandt andet pædagoger, socialpædagoger, psykologer, læger og andre velfærdsarbejdere.

Find fire gode bøger om omsorgstræthed 

Oplever du omsorgstræthed, eller vil du gerne forebygge det? Så er der flere fagbøger, der kan inspirere dig til at få energien og arbejdsglæden tilbage – samt til, hvordan du som leder kan undgå udbrændtheden i teamet.

Se vores bud på de bedste bøger om omsorg og omsorgstræthed, og bestil dem nemt fra Akademisk Forlag.

Luk

Omsorgstræthed – Syv forebyggende principper af Anne-Mette Sohn Jensen

Omsorgstræthed – Syv forebyggende principper af Anne-Mette Sohn Jensen

Bog 1: Omsorgstræthed – Syv forebyggende principper

Som vejleder og underviser har Anne-Mette Sohn Jensen haft mange møder med socialpædagoger. På møderne har hun ofte erfaret, at flere har svært ved at rumme de mange følelser, som de skal håndtere på arbejdet.

Derfor har hun skrevet bogen Omsorgstræthed – Syv forebyggende principper.
Her gennemgår Anne-Mette Sohn Jensen syv konkrete hjælpemidler, der kan inspirere dig og dine kolleger til, hvordan I kan tilrettelægge arbejdet og være i det svære på en bæredygtig måde.

Anne-Mette Sohn Jensen har selv oplevet omsorgstræthed efter at have overtaget sin autistiske søns følelser. Samtidig har Anne-Mette Sohn Jensen kredset om emnet omsorgstræthed og egenomsorg, siden hun blev uddannet pædagog i 2013 og læste en kandidat i pædagogisk psykologi.

Der er altså tale om en erfaren forfatter, der kommer med konkrete forslag baseret på teoretisk viden. Hendes bog er relevant for dig, der arbejder som eller læser til pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, psykolog, præst, læge eller lignende.

Luk

Mentalisering i omsorg og pleje af Janne Østergaard Hagelquist

Mentalisering i omsorg og pleje af Janne Østergaard Hagelquist

Bog 2: Mentalisering i omsorg og pleje 

Når det kommer til omsorgstræthed, er det vigtigt at kunne forstå dine egne og andres mentale tilstande. Arbejder du som socialrådgiver, SOSU-assistent eller lignende, kan vi derfor anbefale dig at læse Mentalisering i omsorg og pleje.

Bogen giver dig baggrundsviden til at forstå, hvordan andre menneskers følelser og tanker påvirker deres handlinger. Derudover får du konkrete redskaber til, hvordan du selv kan bruge mentalisering i mødet med borgere og pårørende.

Ved at læse denne bog kan du blive bedre til at:

  • Forstå grundmodeller og værktøjer til mentalisering
  • Passe på dig selv og lettere undgå omsorgstræthed
  • Understøtte mentalisering i en presset hverdag

Bogen er skrevet af Janne Østergaard Hagelquist, der har en kandidat i psykologi og er godkendt som specialist i børnepsykologi samt supervision. Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold.

Luk

Mentalisering i dagtilbud af Janne Østergaard Hagelquist, Camilla Jensen Hamre og Sarah Long Jonsson

Mentalisering i dagtilbud af Janne Østergaard Hagelquist, Camilla Jensen Hamre og Sarah Long Jonsson

Bog 3: Mentalisering i dagtilbud

Evnen til at kunne mentalisering kan allerede udvikles, mens vi er børn. Evnen til at indgå relationer med andre er nemlig en essentiel del af børns udvikling. Men evnen til at mentalisere kommer ikke af sig selv. Derfor er det vigtigt, at de voksne, der skal lære børnene at mentalisere, selv kan mentalisere.

Sådan lyder budskabet i bogen Mentalisering i dagtilbud. Budskabet bliver underbygget af en gennemgang af grundlæggende mentaliseringsteori og relevante mentaliseringsmodeller til børn i dagtilbud. Undervejs får du også konkrete eksempler og effektive redskaber til at understøtte tryg tilknytning, udvikling og gode miljøer for børn i dagtilbud.

Bogen er formidlet af psykologerne Janne Østergaard Hagelquist, Sarah Long Jonsson og Camilla Jensen Hamre. Alle tre arbejder med mentalisering på Center for Mentalisering, som Janne Østergaard Hagelquist også driver.

Bogens indhold er både letlæselig, relevant og har et fagligt højt niveau. Vi anbefaler derfor bogen til både pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, PPR-medarbejdere, psykologer og alle andre, der er optaget af arbejdet med børn i dagtilbud.

Luk

Plads til omsorg i socialt arbejde med børn og familier af Maria Appel Nissen, Mie Engen og Andreas Møller Jørgensen

Plads til omsorg i socialt arbejde med børn og familier af Maria Appel Nissen, Mie Engen og Andreas Møller Jørgensen

Bog 4: Plads til omsorg i socialt arbejde med børn og familier

Omsorg forsvinder let i den daglige sagsbehandling og fortravlede praksis. Plads til omsorg i socialt arbejde med børn og familier af Maria Appel Nissen, Mie Engen og Andreas Møller Jørgensen giver en grundlæggende forståelse for, hvad omsorg er og bør være i socialt arbejde. Bogen hjælper dig, som arbejder med børn og familier, med at skærpe blikket for, hvordan omsorg er en del af afgørende aspekter af det sociale arbejde.

Plads til omsorg i socialt arbejde med børn og familier giver et fagligt sprog for omsorgen, som gør det muligt for studerende og praktikere at få øje på, forholde sig til og drøfte omsorgen i den daglige socialfaglige praksis.

Hvad er omsorgstræthed?

Har du ikke mental energi til at hjælpe dine borgere på arbejdet? Måske føler du dig ofte træt og udbrændt, når du faktisk gerne vil vise medfølelse? Så kan dine følelser være symptomer på omsorgstræthed.

Begrebet 'omsorgstræthed' hedder på engelsk ‘compassion fatigue’ og hentyder til en følelse af udbrændthed. Følelsen opstår ofte, når man håndterer andres problemer uden selv at få ladet op eller talt de svære sager igennem med andre.

Nogle af konsekvenserne ved omsorgstræthed er, at du føler dig overvældet, hvilket i sidste ende kan få dig til at melde dig syg, fordi du ikke kan overskue arbejdet. Omsorgstræthed kan også få dig til at udvikle negative holdninger til kolleger eller dem, du skal hjælpe.