Gå til hovedindhold

Didaktik

Vil du sikre god undervisning? Med didaktik kan du styrke timens indhold og elevernes udbytte. Se anbefalinger til bøger om didaktik her.

Didaktik

Hvad er den gode undervisning? Hvordan sikrer du, at eleverne får mere ud af timerne? Det er spørgsmål, som lærere og undervisere ofte stiller sig selv. Der er nemlig flere faktorer, som spiller ind og påvirker hinanden, når det gælder god undervisning.

Spørgsmålene hører til emnet didaktik. Det vil sige læren om forskellige veje til, hvordan dine elever får det bedste udbytte i undervisningen, og som du har tænkt dig. Begrebet ‘didaktik’ kommer da også af det græske begreb “didakskein”, der betyder at “undervise” eller “belære”.

Med didaktik er der altså tale om "læren om undervisning".

Find 6 gode bøger om didaktik

I denne artikel kan du læse vores anbefalinger til, hvilke bøger om didaktik du bør dykke ned i – hvad end du er lærer eller lærerstuderende.

Bøgerne tager afsæt i forskellige didaktiske tilgange og er skrevet af dygtige faglige forfattere. Samtidig får du indblik i væsentlige begreber, metoder og læringsprocesser indenfor didaktik.

Bøgerne hjælper lærerstuderende og lærere med at forstå, hvordan man bedst kan formidle viden til eleverne og samtidig sikre, at de er engagerede og motiverede i undervisningen. Brug bøgerne til dit lærerstudie eller til at forbedre din undervisning og dermed elevernes udbytte.

Luk

Grammatikdidaktik af Lene Storgaard Brok, Mette Vedsgaard Christensen, Kristine Kabel, Kirsten Bjerre og Hanne Møller
 

Grammatikdidaktik af Brok, Christensen, Kabel, Bjerre og Møller

Bog 1: Grammatikdidaktik

Vil du gerne forbedre din undervisning i grammatik? Så anbefaler vi Grammatikdidaktik af Kristine Kabel, Mette Vedsgaard Christensen, Kirsten Bjerre, Lene Storgaard Brok og Hanne Møller.

De mener, at det er uhensigtsmæssigt at isolere grammatikken fra den øvrige sprogundervisning. Hvis grammatikken bliver integreret i en bredere kontekst af sprogbrug og kommunikation, kan den understøtte udviklingen af elevernes bredere kommunikative kompetencer.  

Bogens formål er at give lærere en bedre forståelse af, hvordan man bedst muligt kan undervise i grammatik og samtidig give eleverne en forståelse af sproget i den sammenhæng, det indgår i – blandt andet med didaktisk refleksion, autentiske tekster, relevante samtaleemner og ved at fokusere på både grammatik, sprogbrug og kommunikation.

Bogen henvender sig til dansk- og fremmedsprogsfagene på læreruddannelsen og universitetet.

Luk

Hvad er didaktik? af Karen E. Andreasen og Annie Aarup Jensen

Hvad er didaktik? af Karen E. Andreasen og Annie Aarup Jensen

Bog 2: Hvad er didaktik?

Hvordan kan du som lærer, underviser, pædagog, leder eller oplægsholder lære andre noget bestemt? Hvor de faktisk får det udbytte, du har tænkt dig? Disse spørgsmål og mange andre bliver der sat fokus på i bogen Hvad er didaktik? af Karen E. Andreasen og Annie Aarup Jensen.

Bogen gør dig klogere på didaktikken som disciplin, ligesom bogen belyser væsentlige begreber, tilgange og traditioner. Hvert kapitel har desuden konkrete eksempler fra forskellige kontekster, så du bedre kan forstå problemstillingen, som kapitlet handler om.

Hvad er didaktik? retter sig mod lærerstuderende, men du kan også få gavn af bogen, hvis du arbejder med planlægning og facilitering af andre former for didaktiske forløb og læreprocesser.

Luk

Innovative elever af Lilian Rohde og Anja Lea Olsen

Innovative elever af Lilian Rohde og Anja Lea Olsen

Bog 3: Innovative elever – Undervisning i FIRE faser

Innovative elever Undervisning i FIRE faser er en håndbog, som kommer med relevante forslag til, hvordan du som lærer kan udvikle innovativ kompetence og entreprenørskab hos eleverne – uanset fag og dine tidligere erfaringer. Bogen er skrevet af lærer Anja Lea Olsen og lektor Lilian Rohde.

Blandt andet tager bogen dig igennem en særlig model, som forfatterne selv har udviklet: FIRE-modellen. Modellen gennemgår fire faser i innovationsprocessen: forståelse, idéudvikling, realisering og evaluering. Formålet med modellen er at hjælpe dig med planlægning af innovation og entreprenørskab i undervisningen.

Bogen Innovative elever – Undervisning i FIRE faser henvender sig primært til praktiserende lærere og til lærerstuderende, men den er også oplagt for dig, der for eksempel underviser på en ungdomsuddannelse.

Luk

Meget mere mundtlighed redigeret af Lene Illum Skov

Meget mere mundtlighed redigeret af Lene Illum Skov

Bog 4: Meget mere mundtlighed

Meget mere mundtlighed handler om dialogbaseret undervisning i fremlæggelser, gruppedialoger og klassesamtaler. Som lærer eller lærerstuderende får du redskaber til at forholde dig undersøgende og reflekterende til dialogen.

Et af de vigtigste elementer i bogen er mundtlighedstrekanten, som er en model til analyse og produktion af mundtlige tekster. Du kan også bruge mundtlighedstrekanten som et redskab til planlægning og evaluering af undervisningen.

Bogens andre kapitler giver konkrete eksempler på, hvordan du kan gribe mundtlighed an ved hjælp af lytning, fremlæggelser, gruppesamtaler, reflekterende klassesamtaler og for overhovedet at deltage mundtligt.

Meget mere mundtlighed er skrevet af et hold forskere og undervisere fra UC Syd og redigeret af Lene Illum Skov, der har forsket i dialogbaseret undervisning. Du kan derfor være sikker på, at der er tale om en bog med høj faglighed skrevet af dygtige forfattere.

Luk

Mundtlighed og fagdidaktik af Tina Høegh

Mundtlighed og fagdidaktik af Tina Høegh

Bog 5: Mundtlighed og fagdidaktik

Klar og effektiv formidling har stor betydning for dine elevers forståelse og engagement i timerne. Det underbygger Tina Høeghs  bog Mundtlighed og fagdidaktik. Bogen er relevant for både lærere og studerende, da den giver en række konkrete strategier og øvelser til at styrke elevernes mundtlige færdigheder og skabe engagement i undervisningen.

I bogen diskuterer Tina Høegh blandt andet, hvad mundtlighed betyder i undervisningssammenhæng, og hvordan man kan integrere mundtligheden i undervisningen på tværs af forskellige fag og emner. Derudover får du eksempler fra både grundskolen og gymnasiet, der viser, hvordan du kan bruge mundtlighed til at formidle viden og skabe engagement blandt eleverne.

Tina Høeghs Mundtlighed og fagdidaktik er relevant for alle undervisere og lærerstuderende, der har fokus på litteratur, medier og sprog.

Luk

Podcast i skolen af Mikkel Aslak Koudal Andersen

Podcast i skolen af Mikkel Aslak Koudal Andersen

Bog 6: Podcast i skolen

De sidste 10 år er podcasts for alvor blevet en fast del af mange unge og voksnes dagligdag. Derfor giver det også god mening for dig som lærer eller underviser at dykke ned i bogen Podcast i skolen. Ifølge bogens forfatter, Mikkel Aslak Koudal Andersen, er podcasts en oplagt mulighed for at give eleverne stemme og indflydelse.

I bogen bliver du trin for trin introduceret til podcasten som medie og til podcastens særlige virkemidler og potentialer i en didaktisk sammenhæng. Desuden får du nødvendige værktøjer til at bruge podcasts som et pædagogisk redskab i din undervisning. På den måde får du praktiske tips til at skabe en engagerende og lærerig podcastproduktion med eleverne.

Eksempler og opgaver i Podcast i skolen er primært rettet mod elever fra grundskolens mellemtrin og op. Du kan dog sagtens få gavn af bogen på tværs af ungdomsuddannelser og voksenundervisning.