Gå til hovedindhold

Vend inklusionen på hovedet. Læse- og skriveteknologi til alle

Kan LST bruges i den almene undervisning som et stilladserende værktøj for alle elever – uanset fagligt niveau? Det var udgangspunktet for Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden, da de skrev LST til alle – Læse- og skriveteknologi i almenundervisningen.

lst-til_web2.png

Undersøgelser viser, at elever med skriftsproglige vanskeligheder kan føle en vis modstand mod at bruge deres hjælpemidler i klassen. De føler sig sårbare, som de sidder der med deres hovedtelefoner på som de eneste. Marginaliserede, anderledes. Det er ikke det bedste udgangspunkt, for at få det optimale ud af hjælpemidlerne og få kompenseret for de vanskeligheder, der er et vilkår for disse elever.

”Det er på tide at vende inklusionen på hovedet!”, mener Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden. ”Vi foreslår læreren at indtage et nyt didaktisk syn på deres undervisning, et syn, som peger ind i alle elevernes digitale fremtid, udvikler alle klassens elevers digitale strategier og giver alle elever muligheder med LST – og dermed bliver eleverne med skriftsproglige vanskeligheder også hjulpet.”

Men hvordan gør man det? Det handler deres bog, LST til alle, om.

Men hvad er det nu det er, LST? LST er en samlet betegnelse for alle de digitale funktioner, som kan støtte vores læsning, stavning og skrivning på alle platforme og devices.

”Hvis læreren arbejder og samarbejder med alle elever om at bruge LST, kan man skabe en digital legeplads, der ser eleven som aktiv medskaber af løsnings- og anvendelsesmuligheder.”, siger Maria Frantzen Sanko.

”Måske skal lærerne bare turde træde ind i det undersøgende rum og udvikle digitale strategier sammen med eleverne?! Det peger jo lige ind i den teknologiske udvikling, der styrter af sted. Det vil også støtte eleverne med skriftsproglige vanskeligheder og frigøre dem fra det stigma, de føler, når de sidder alene med deres LST.”, supplerer Trine Gaarden.

I bogen introducerer Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden LST: Hvad er det for en størrelse? Og hvorfor er det redskaber, som alle elever har gavn af at anvende i deres læse- og skriveaktiviteter – i alle fag?

”Bogen skal jo være en reel hjælp. Så vi giver lærerne en masse plug-and-play-opgaver, der er lige til at tage med ud i fagene, så de nemt kan komme i gang.”

Afdækning af kompetencer 

De ved godt, at det kan være uoverskueligt at kaste sig ud i nye områder – ikke mindst det digitale – og derfor indeholder LST til alle en indføring i didaktikken, så læreren kan træde ind i det undersøgende rum sammen med eleverne.

Der er også hjælp til teamarbejdet: En række refleksionsspørgsmål til teamet kan hjælpe med at afgøre, i hvilken grad teamet er parat til at bruge LST i almenundervisningen. Hvor skal man starte? På samme måde har forfatterne også udviklet et værktøj til afdækning af elevernes LST-kompetencer, så læreren ved, om der er nogen grundfunktioner, som skal opøves og indlæres.

Matrix til hjælp

”Vi har været ude og fortælle om bogen til lærerkolleger allerede. Og vi kan se, at mange af dem springer direkte hen til den matrix, som er bagest i bogen.”, fortæller Trine Gaarden.

Matrixen viser, hvilke af bogens opgaver man kan inddrage i præcis sit fag på et specifikt klassetrin. Den er udviklet for at gøre det let og overskueligt at komme i gang.

”Så matematiklæreren kigger i matrixen og springer hen til matematik i 7. klasse og kan straks se, hvilke opgaver der er egnet til hendes klasse.”, fortæller Maria Frantzen Sanko. ”Så kigger hun på opgaverne og vurderer, hvad der passer til de opgaver, hun i forvejen har planlagt til sin klasse.”

LST til indskolingen

Bogen er til alle fag på alle niveauer. I opgaverne, der henvender sig til indskolingen behandles disse fem faglige områder:

• Bogstavindlæring
• Læsning
• Lytning
• Mundtlighed
• Stavning
• Skrivning.

Hvert kapitel indledes med en kort introduktion og efterfølges af opgaver, du kan tage med direkte ud i undervisningen. Til mange af opgaverne hører desuden skrivebare PDF’er, som kan downloades her.

LST til mellemtrin og overbygning

På samme måde fokuserer opgaverne til mellemtrin og udskoling på fem faglige områder:

• Læsning
• Lytning
• Mundtlighed
• Stavning
• Skrivning.

… også med tilhørende skrivebare pdf’er, som kan downloades gratis her.

Digitale strategier
Tendensen i tiden går mod at udnytte teknologi mere bredt til læring og ikke blot til kompensation for mennesker med funktionsnedsættelser. LST til alle er skrevet, så hele klassen med tiden udvikler digitale strategier – og så elever med særlige behov får hjælp i samme bevægelse.

Blå bog

Om forfatterne
Maria Frantzen Sanko er folkeskolelærer, ordblindelærer og læsevejleder med særlig interesse for elever med ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Hun tilbyder kurser i LST for elever og personale og har udgivet undervisningsmaterialer til bl.a. dansk og tysk samt skønlitterære bøger til børn og unge.

Trine Gaarden er folkeskolelærer, ordblindelærer og læsevejleder med specialisering inden for LST og digitale strategier til læsning og skrivning. Hun afvikler intensive forløb for ordblinde elever, kompetenceløft af personale samt co-teaching, klasseindsatser og individuelle vejledningsforløb.

Om bogen
LST til alle – Læse- og skriveteknologi i almenundervisningen
Af Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden
ISBN: 9788750063735
100 sider | 320 kr. (vejl.)