Gå til hovedindhold

Socialt arbejde med børn, unge og familier

Socialt arbejde handler ofte om at hjælpe udsatte børn, unge og familier. Men hvad skal du vide, og hvilke metoder skal du som socialrådgiver, pædagog eller sygeplejerske bruge? Dét findes der ikke noget entydigt svar på.

Til gengæld kan du finde mange gode fagbøger, der giver deres bud på metoderne. Fire af dem kan du finde her hos Akademisk Forlag. Alle er skrevet af eksperter, der anvender anerkendte teorier, eksempler og konkrete værktøjer.

På den måde er bøgerne praksisnære inden for det sociale område. Bliv inspireret af udvalget nedenfor, og køb nemt bøgerne fra Akademisk Forlag.

Socialt arbejde med børn, unge og familier

Her er vores anbefalinger til, hvilke bøger du bør læse om socialt arbejde med børn, unge og familier. Bøgerne er relevante for dig, som underviser, studerer eller arbejder som familiebehandler, socialrådgiver eller lignende.

Bog 1: Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier

I Danmark er der flere familier, der ikke har det godt. Problemerne kan skyldes eller komme til udtryk i for eksempel mangelfuld skolegang, ingen eller dårlig uddannelse, arbejdsløshed og psykiske problemer. Derfor er det nødvendigt, at socialrådgivere og andre velfærdsprofessionelle fokuserer på indsatser, der kan hjælpe hele familien.

Det er psykolog og forsker Anne Marie Villumsens budskab i bogen Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier. Med udgangspunkt i dansk forskning sætter hun fokus på:

 • Hvordan helhedsorienteret socialt arbejde kan få udsatte familier til at handle
 • Praksismodeller for en helhedsorienteret indsats, som er testet i tre kommuner 
 • De organisatoriske udfordringer i arbejdet med at tilrettelægge det sociale arbejde

Bogen er skrevet til dig, der underviser i eller er studerende inden for det sociale område og offentlig ledelse. Derudover er indholdet aktuelt for dig, der allerede er socialrådgiver eller leder i en kommune.

Bog 2: Samtaler med børn, unge og familier

Hvordan kan du skabe sunde relationer til udsatte børn, unge og familier gennem samtaler? Det svar giver forfatterne Gunnar Eide og Rolf Rohde forskellige bud på i bogen Samtaler med børn, unge og familier.

For eksempel viser forfatterne, hvordan du etablerer en samtalegruppe, og hvordan du kan anvende Marte Meo-metoden i dit professionelle arbejde. Bogen indeholder også en masse historier fra virkeligheden som eksempler. Derudover får du:

 • Konkrete ideer til og praktiske anvisninger på børne- og familiesamtaler
 • Hensigtsmæssige metoder til at hjælpe og støtte det enkelte barn
 • Håndgribelige forslag til samtaleteknik, hjælpemidler og mulige fremgangsmåder

Luk

Fire gode fagbøger om socialt arbejde med børn, unge og familier

📘Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier
📙Samtaler med børn, unge og familier
📕Udviklende øjeblikke i socialpædagogisk arbejde
📗Vold i familien – Viden og indsatser
 

Målet med bogen er at skabe sammenhæng mellem teori og erfaringer. Vi anbefaler “Samtaler med børn, unge og familier” til dig, der studerer eller praktiserer inden for det sociale og pædagogiske område.

Bog 3: Udviklende øjeblikke i socialpædagogisk arbejde

Rikke Yde Tordrup er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Derudover rådgiver hun blandt andet sund­hedsplejersker, socialrådgivere og børnesagkyndige.

Hendes bog Udviklende øjeblikke i socialpædagogisk arbejde tager udgangspunkt i hendes mangeårige erfaring med socialt arbejde med udsatte familier. Her introducerer Rikke Yde Tordrup til:

 • Teorier om udviklende øjeblikke, tilknytning og udviklingspsykologi
 • Praksisnære og rørende eksempler
 • Hvordan du kan fastholde den gode relation med et barn eller en ung

Udviklende øjeblikke i socialpædagogisk arbejde er oplagt for dig, der arbejder på en døgninstitution, specialefterskole eller særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det samme gælder dig, der er familiebehandler, socialrådgiver eller lignende. Rikke Yde Tordrup har også skrevet Udviklende øjeblikke og Udviklende øjeblikke i plejefamilien.

Bog 4: Vold i familien – Viden for fagfolk

Vold i familien er aldrig en behagelig oplevelse. Hverken for ham eller hende, volden rammer, men heller ikke for dem, der magtesløst må se på. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner som socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker kan tilbyde familierne den nødvendige hjælp.

Denne teori bliver underbygget i bogen Vold i familien – Viden for fagfolk. Her får du som fagperson vigtige værktøjer til og et indblik i:

 • At blive godt klædt på til at hjælpe familier fri af vold
 • Opspore volden i familien og være med til at bekæmpe volden
 • Historisk overblik over vold i familien

Bogen er skrevet af Helene Oldrup, der har en ph.d. i sociologi. Derudover er hun forperson i foreningen Institut Mod Vold og chefkonsulent i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Bogen er udgivet i samarbejde med Mary Fonden og Lev Uden Vold, der begge arbejder for at bekæmpe vold i nære relationer.