Gå til hovedindhold

4 bøger om ordblindhed, du bør have på bogreolen

Uge 40 er lig med international ordblindeuge, og over hele landet sætter vi sammen fokus på ordblindhed. Derfor har vi samlet fire skarpe bøger om ordblindhed, som kommer hele vejen rundt om emnet. 

1950x6006.jpg

Guide til skolen, der vil være ordblindevenlig 
Det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte i rejsen mod at blive en ordblindevenlig skole. Grundsten til en ordblindevenlig skole hjælper med at lægge fundamentet, som skolen bør have for at blive ordblindevenlig. Bogen guider dig, uanset om du sidder på skoleledelsens kontor, underviser i klasseværelset eller selv sidder på skolebænken som lærer- eller pædagogstuderende.  

”Fordelen ved en ordblindevenlig skole er, at det er en god skole for alle børn. De tiltag, der støtter og inkluderer ordblinde børn, er gode for alle børn. Et ordblindt barn i skolen er ordblindt i alle fag, ikke kun isoleret i dansk. Derfor inviterer den ordblindevenlige skole alle pædagogiske medarbejdere og ledere til en fælles opgave.” – Birgit Dilling & Karl-Åge Andreasen.

Læs mere om Grundsten til en ordblindevenlig skole her

Praktisk brugsbog til undervisning af ordblinde elever 
Få konkrete råd og eksempler på, hvordan du kan gribe din undervisning an, så ordblinde elever kan deltage ligeværdigt med resten af klassen. Du får bud på arbejdsformer og tilgange, som du kan anvende i alle fag. Bogen retter sig primært mod udskolingen og ungdomsuddannelserne, men det didaktiske indhold er relevant for lærerstuderende, læsevejledere og undervisere på alle trin. 

”Med denne bog har vi som læsevejledere, lærere og ordblindeundervisere fået inspiration og helt praktiske anvisninger, som kan styrke de ordblindes deltagelse.” - Helle Bonderup, lektor i dansk og specialpædagogisk ved VIA UC, som har skrevet bogens forord.   

Læs mere om Undervisning af ordblinde elever i alle fag her.

Henriette Mørk

Skab et ordblindevenligt læringsmiljø for unge og voksne 
Som ordblind ung eller voksen har man formentligt allerede bekendtskab med læse- og skriveteknologi. Men selvom den ordblinde studerende har redskaber til rådighed, så betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke er brug for støtte og vejledning. Med denne bog i hånden får du som underviser en grundlæggende viden om vigtige ordblindeaspekter. Du får også eksemplariske undervisningsforløb inden for læsning og skrivning baseret på stærk stilladsering og inddragelse af LST.  

”Skriftsprogsvanskelighederne behøver ikke at blive en hindring for at få den uddannelse, man drømmer om – og det er bogens grundtanke, at det skal ske i et inkluderende, ordblindevenligt læringsmiljø.” – Line Lorenzen.  

Læs mere om Ordblindevenlig undervisning i fagene – unge og voksne her.

Husk at arbejde med hukommelsen 
Læring og hukommelse går uomtvisteligt hånd i hånd. For du kan ikke sige, at en elev har lært noget, hvis eleven ikke kan huske det efterfølgende. Det kan være en udfordring, det med hukommelsen. Ikke mindst for elever med dysleksi og andre læringsvanskeligheder. Få konkrete bud på, hvordan både fagprofessionelle og forældre kan hjælpe børn med at udvikle gode hukommelsesstrategier.  

”Der er meget i skolen, der kan ønskes anderledes - både strukturer og rammer - men en pointe i bogen er, at det ikke kræver en revolution at give et barn med faglige udfordringer bedre muligheder for at trives og lære i skolen. Det er ofte de små ting, der gør en stor forskel for børnene. Og særligt for de børn, der har det sværest.” – Trine Trentemøller.  

Læs mere om Hukommelsesstrategier. For børn med dysleksi og andre læringsudfordringer her.

Berger Joa