Få inspiration

Fremtiden kommer ikke af sig selv. Der er altid nogen, der har skabt den. Og det kunne lige så godt være dig.

Fremtiden kommer ikke af sig selv. Der er altid nogen, der har skabt den. Og det kunne lige så godt være dig.

Eller dine elever! Som lærere skal vi skabe innovative læringsmiljøer, som gør eleverne stærke og kompetente, så de reelt kan være med til at forme fremtiden. Vi skal sørge for, at eleverne oplever, at det nytter at sætte egne talenter og potentialer i spil i den virkelige verden.Læs artiklen og få en guide til, hvordan du på en overskuelig måde bringer innovation ind i klasselokalerne.

”Selv om det var åbenlyst, at mine forældre drak, spurgte lærerne aldrig, hvordan det stod til. Det ville jeg ønske, de havde gjort”

”Selv om det var åbenlyst, at mine forældre drak, spurgte lærerne aldrig, hvordan det stod til. Det ville jeg ønske, de havde gjort”

Børn, som oplever alvorlig sygdom i familien, misbrugsproblemer eller mister en forælder, har brug for voksne støttepersoner omkring sig. Men disse børn kan være svære at få øje på i hverdagen i skolen, skriver familieterapeut Ingelise Nordenhof.

Det er lysten, som skal skrive værket!

Det er lysten, som skal skrive værket!

Mange elever synes det er svært at skrive. De synes, at der er mange regler, og derfor mister de ofte lysten til at skrive i skolen. Det er ærgerligt, mener forfatter Christina Englund, som altid selv har oplevet glæden ved at skrive. Hun har igennem mange år holdt skrivekurser for børn og unge, og hun ved, at de har en masse historier i sig.

Inddrag brugerne aktivt når skolen skal have nye rum

Inddrag brugerne aktivt når skolen skal have nye rum

Lærere og pædagoger skal være en aktiv del af designprocessen, når skoler skal have nye rum og indretninger. Det mener Bodil Bøjer, der er i gang med en erhvervs-Ph.d. om kreative læringsrum.

Struktureret læsetræning skaber stærke læsere

Struktureret læsetræning skaber stærke læsere

På Skolen ved Bülowsvej er over 90% af eleverne i 1. klasse hurtige og sikre læsere. De øvrige er sikre, men endnu ikke hurtige. De gode resultater skyldes et nyt læseprogram, som er blevet til i et samarbejde mellem en læsekonsulent, lærere og læsevejledere – og ikke mindst elevernes stærkt engagerede forældre.

 

Fysisk aktivitet og læring

Fysisk aktivitet og læring

Jeg møder ofte spørgsmål og nogle gange decideret skepsis omkring sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Men lad mig slå det fast med det samme. Der ER en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, uanset hvilken alder vi har. I denne artikel ser jeg på læring i bred forstand, men dog med et særligt fokus på faglig præstation.

 

Mere leg i skolen med Mathias Poulsen

Inspiration fra New York – udforskende læreprocesser

Inspiration fra New York – udforskende læreprocesser

Paula Rogovin har været lærer på Manhattan New School i New York i 35 år. Hun omsætter John Deweys “learning by doing”-teorier om erfaringsdannelse og tænkning til konkret skolepraksis, og er meget optaget af, hvordan man kan danne og uddanne børn til demokrati og gøre dem til kritisk tænkende og socialt bevidste samfundsborgere.

Sider

Side 4 af 4