IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Vi er forlagshuset Lindhardt og Ringhof Forlagshuset Lindhardt og Ringhof er Danmarks næststørste forlag med tilhørende datterforlag - bl.a. Carlsen, Alinea, Akademisk Forlag og L&R Business. Forlaget beskæftiger ca. 180 mennesker og udgiver omkring 600 bøger om året. Forlagets store digitale program er førende med e-bøger i Danmark. Læs mere her

https://www.akademisk.dk/
Ny læreruddannelse

Bedre uddannelse. Bedre praksis.
Sammen om læring og progression


Den nye læreruddannelse kræver ny planlægning af fag og indhold.

Hos Akademisk Forlag har vi mange titler – og flere på trapperne der bidrager til studerendes faglige progression i den nye studievirkelighed med flere undervisningstimer, integreret praktik og feedback og vejledning.

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

 

Lærerens grundfaglighed 

 

Få grundfagligheden på plads med teoretisk velfunderede og praksisnære bøger af førende forskere og erfarne undervisere.

Se vores bøger her 

Læs mere >

< Læs mindre

 

Undervisningsfag 

 

Motiver de studerende til stærk faglighed gennem nye didaktiske tilgange og en undersøgende og meningsskabende undervisning.

Se vores bøger her

Læs mere >

< Læs mindre

 

Integreret praktik

 

Den udstrakte og integrerede praktik kræver praksisrettede bøger, som viser, diskuterer og stilladserer sammenhænge mellem teori og praksis.

Se vores bøger her

Læs mere >

< Læs mindre

Else Skibsted og Ole Løw om ny grundbog til Pædagogisk psykologi

Udvalgtebøger

Nye obligatoriske fag og ny grundbog

På den nye læreruddannelse er der fokus på undervisning inden for pædagogik, almen didaktik, psykologi, inklusion, specialpædagogik, livsoplysning og dansk som andet sprog.

Akademisk Forlag har bøger til alle fagene, herunder den nye grundbog Pædagogisk psykologi i læreruddannelsen, som skærper studerendes blik og forståelse for børn og unges læring, udvikling og dannelse i skolelivets fællesskaber. 

Se vores bøger her

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Integreret praktik giver bedre sammenhæng

På den nye læreruddannelse skal teori og forskning kobles tættere til praksis. Studerende skal i ’udstrakt praktik’ nogle timer om ugen på samme praktikskole gennem længere perioder – og praktikken skal integreres i fagene på campus.

Snart udkommer Integreret praktik i fagene. Professionsudvikling i praksis. Den giver en helt grundlæggende indføring i det at være lærerstuderende og kommer med eksemplariske bud på, hvordan der konkret kan arbejdes med professionsfaglige og didaktiske aspekter i praktikken. Alt sammen med blik for den studerendes progression frem mod førsteårs- og professionsprøven.

Se vores bøger her

Læs mere >

< Læs mindre

Engagerende undervisning skaber bedre lærere

Når Akademisk Forlag udvikler bøger til undervisningsfagene, er det vores mål, at de skal bidrage til de studerendes fagprofessionelle udvikling som didaktikere og fagpersoner.

Vi tror på, at engagerende og praksisrelevant indhold ruster dem til den virkelighed, de skal ud at undervise i.

Se vores bøger her

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Mere samarbejde på tværs

Mange børn og unge mistrives, og der er et stigende behov for at undervisere, praktikvejledere og studerende taler sammen og ser på, hvordan de kan øge trivsel og inklusion i skolen.

Akademisk Forlag har længe haft fokus på området, og hos os finder du flere titler, som kan bidrage til at udvikle nye samarbejds- og praksisformer i skolen og på uddannelsen.

Se vores bøger her

Læs mere >

< Læs mindre

Vil du vide mere?

Book os til et kaffemøde, hvis du har spørgsmål, input eller ønsker til bøger på læreruddannelsen. 

Læs mere >

< Læs mindre

Vibeke Nørgaard
Forlagschef

Kontakt mig


 

Læs mere >

< Læs mindre

Lene Kamuk
Forlagsredaktør

Kontakt mig


 

Læs mere >

< Læs mindre

 
 
 
 
 
 

 

Akademisk Forlag en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Praxis, GoTutorOrdblindetræningL&R Uddannelse+ og moxis.

 

 

v2.57.01